Angrerett

Angrerett/ retningslinjer for retur

Vennligst ta kontakt med vår forbrukerservice før du returnerer produkter. E-post support@premiumkaffe.no

Forsendelseskostnadene ved retur dekkes av deg, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren I henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Om du har bestilt produktene som forbruker har du rett til å angre kjøpet av produktene etter angrerettslovens bestemmelser, og innen de tidsperiodene som er angitt I tabellen under. Tidsperiodene begynner å løpe fra dagen etter levering, forutsatt at varene du har bestilt ikke raskt forringes fysisk.

Ordremetode - angrerettsfrist
Bruk av vår nettside for norge - 14 kalenderdager

For å gjøre bruk av angreretten må du:

Først kontakte no-sentralen@jdecoffee.com

Returnere produktene til oss innen de oppgitte fristene, til adressen som er oppgitt til deg da du kontaktet forbrukerservice. Vennligst legg ved en kopi av din leveringsnota I returpakken og behold din kopi eller bekreftelse på avsendelse;

Returnere produktene til oss i tilnærmet samme stand og mengde som du mottok dem, og ta vare på produktene så lenge du oppbevarer dem.

Hvis du utøver din angrerett vil du motta full refusjon av prisen du betalte for produktene, men du må selv dekke forsendelseskostnadene ved returen, med mindre det foreligger mislighold fra selgers side eller du har mottatt en erstatningsvare fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig, og

Vi vil returnere pengene til deg ved å tilbakeføre dem til den betalingsmetoden du brukte til å betale produktene med innen 14 dager fra vi mottok varene I retur. Refusjonen vil skje I norske kroner (nok).

Vi er ikke ansvarlig for fluktuasjoner I vekslingskursen mellom norske kroner (nok) og andre valutaer, forutsatt at vi har refundert samme mengde I norske kroner (nok) som vi belastet for produktene da du bestilte dem, så vil dette utgjøre full refusjon av prisen for produktet.

Vi kan ikke akseptere angrerett eller returer av produkter som ikke leveres tilbake I tilnærmet samme stand og mengde som du mottok dem, med mindre produktet lider av en mangel.